Avgift

Avgiften är 5 kronor per kopia sida 1-10, det gäller även om kopian är digital, därefter 2 kronor per sida.

Bouppteckningar efter 30 juni 2001

Bouppteckningar gjorda efter 30 juni 2001 i Stockholms län finns hos Skatteverket, Skattekontoret i Visby.

Sök själv i arkivet

I Stadsarkivets läsesalar får du tillgång till skannade bopuppteckningar och register via de digitala tjänsterna Svar och Arkiv Digital. Du kan också söka var du än är i de digitaliserade registren över bouppteckningar.

Uppdaterad