Avgift

I begränsad omfattning hjälper vi dig med person- och släktforskning. Avgiften är 250 kr per påbörjade 15 minuter. Forskningen pågår högst en timme.

En beställd kopia kostar 5 kronor per ark, sida 1-10. Därefter 2 kronor per sida, det gäller även om kopian är digital.

Bouppteckningar efter 30 juni 2001

Bouppteckningar gjorda efter 30 juni 2001 i Stockholms län finns hos Skatteverket, Skattekontoret i Visby.

Sök själv i arkivet

I Stadsarkivets läsesalar får du tillgång till skannade bopuppteckningar och register via de digitala tjänsterna Svar och Arkiv Digital. Du kan också söka var du än är i de digitaliserade registren över bouppteckningar.

Uppdaterad