Avgift

Avgiften är 4 kronor per kopia det gäller även om kopian är digital.

Buppteckningar efter 30 juni 2001

Bouppteckningar gjorda efter 30 juni 2001 i Stockholms län finns hos Skatteverket, Skattekontoret i Visby.

Sök själv i arkivet

I Stadsarkivets läsesalar får du tillgång till skannade bopuppteckningar och register via de digitala tjänsterna Svar och Arkiv Digital. Du kan också söka var du än är i de digitaliserade registren över bouppteckningar.

Uppdaterad