Besök oss i läsesalarna

Stockholms stad har två platser för arkivforskning – Stadsarkivet Kungsklippan och Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Läsesalar och frågedisk

I våra två lokaler har vi läsesalar där du kan forska själv.

Här kan du till exempel

  • beställa fram fysiska handlingar ur magasinen
  • i lugn och ro studera handlingar du beställt fram
  • kopiera eller skanna handlingar
  • använda de publika datorerna.

Om du behöver hjälp kan du få hjälp till självhjälp av personalen i frågedisken.

Läsesalarna på Stadsarkivet lämpar sig även bra för dig som till exempel vill sitta och plugga i en lugn miljö.

Forska i läsesalarnas datorer

Vi har samlat en mängd nyttiga databaser i våra läsesalsdatorer. Till exempel kan du använda flera databaser för grundläggande släktforskning kostnadsfritt hos oss. 

De publika datorerna i läsesalarna innehåller mer information än den du kommer åt via Hitta i arkiven på Stadsarkivets webbplats. Du får bland annat tillgång till

  • digitaliserade kyrkböcker och bouppteckningar från hela landet
  • gratis tillgång till släktforskartjänsten Arkiv Digital
  • en fullständig version av databasen Rotemannen.

Driftstörning påverkar Arkiv Digital

För närvarande fungerar inte Arkiv Digital i läsesalsdatorerna. Detta beror på en uppdatering i tjänsten. En prognos är att detta är löst inom 2–3 veckor (uppdaterat 26 april 2024).

När du ska komma till oss för att söka efter en uppgift finns några saker du kan förbereda.

  1. Välj rätt arkivlokal
  2. Ta med alla uppgifter
  3. Beställ fram handlingar

Här hittar du oss

Kontakt

Stadsarkivet

Telefontider
måndag–fredag 10.00–12.00
Vi svarar på frågor om ditt ärende eller allmänna frågor om Stadsarkivet.
Telefon
Telefon 08-508 28 303
E-post
E-post stadsarkivet@stockholm.se

Uppdaterad