Guide

Förbered din forskning i läsesalen

I Stadsarkivets läsesalar kan du själv ta del av handlingar från arkiven vi förvarar.

Välj rätt arkivlokal

Stadsarkivet har två platser för arkivforskning. 

De olika lokalerna har lite olika inriktning beroende på vilka arkiv som förvaras på vilken plats.

  • Stadsarkivet Kungsklippan utgår från personrelaterade arkiv som till exempel kyrkböcker och bouppteckningar.
  • Stadsarkivet Liljeholmskajen fokuserar på platser och bebyggelse och har stora samlingar av till exempel kartor och ritningar.

Personalen som arbetar på de olika platserna kan framför allt svara på frågor som rör de arkiv som förvaras på just den platsen.

Sök fram rätt arkivlokal

Söker du en fysisk handling är det viktigt att du går till den arkivlokal där  handlingen finns.

Du kan söka i Nationell ArkivDatabas (NAD) för att hitta vilket arkiv du letar efter. 

Ta med alla uppgifter

Ta med dig så många uppgifter som möjligt när du besöker oss. Vi hjälper dig att hitta rätt.

Söker du efter personer underlättar det till exempel om du vet

  • namn
  • födelsedatum
  • dödsdatum
  • tidpunkter för flyttning
  • vart någon har flyttat.

Beställ fram handlingar

För att kunna beställa fram en handling till läsesalen behöver du veta

  • vilket arkiv handlingen finns i
  • en uppgift för att hitta rätt handling (till exempel en person, plats och tid).

Behöver du hjälp? Kontakta personalen i läsesalen.

Du kan beställa fem volymer från arkiven åt gången. I regel får du fram handlingarna inom 30 minuter.

Du kan beställa fram handlingar fram till en timme innan Stadsarkivet stänger för dagen.

Det kostar ingenting att beställa fram material till läsesalen.

Olika sätt att beställa fram en handling

Du beställer fram arkivhandlingar digitalt på plats vid våra datorer.

Du kan också förbeställa materialet via eget användarkonto.

Biblioteksböcker från magasinen beställs via särskilda blanketter till borden i läsesalen.