Stadsarkivet

Till sommaren fyller Stockholms stadshus 100 år. Det kommer vi att uppmärksamma med en rad föredrag och evenemang på Stadsarkivet under våren 2023.

Se vilka öppettider du kan besöka eller kontakta Stadsarkivet.

Stadsarkivet erbjuder ett flertal visningar till skolklasser, universitetsstudenter och grupper.

I våra två läsesalar kan du i lugn och ro forska själv. Ta del av originalhandlingar eller sök i digitala arkiv.

Under höst och vår arrangerar vi öppna föreläsningar, event och ibland kurser om historiska personer, platser och händelser med Stockholmskoppling.

Här hittar du Stadsarkivets egna databaser. Sök fram uppgifter om personer, platser, byggnader och händelser i Stockholm.