Foto av arkivkorridor med hyllor.
Arkivkorridor på Stadsarkivet Liljeholmskajen. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet.

Lämna arkiv till Stadsarkivet

Vill du lämna arkiv till oss? Hur du ska gå tillväga beror på vem du är. Stadsarkivet tar inte bara emot stadens egna arkiv. Vi tar även emot arkiv från andra verksamheter och ibland också från privatpersoner och föreningar.

Kommunala arkiv

Du som arbetar i Stockholms stad och ska leverera ett arkiv ska följa de regelverk och processer som finns för stadens arkiv- och informationshantering.

Betyg från friskolor

Fristående skolor i Stockholms stad ska varje år skicka en kopia på elevernas slutbetyg till Stadsarkivet. När du som arbetar på en friskola ska lämna betyg till Stadsarkivet behöver du göra på ett visst sätt.

Arkiv från privatpersoner och föreningar

Ibland tar vi även emot arkiv från föreningar, släkter, privatpersoner och annat. Den sortens arkiv går i arkivvärlden under benämningen enskilda arkiv. De arkiven innehåller ofta väldigt mycket spännande information. Vi kan tyvärr inte ta emot alla stadens enskilda arkiv utan gör vid varje förfrågan en bedömning av arkivhandlingarnas framtida kulturella värde.

Om du har ett arkiv som du tycker borde vara en del av Stockholms kulturarv får du gärna höra av dig och berätta mer om arkivet.

Lämna statliga arkiv

Drygt hälften av den arkivinformation som finns hos Stadsarkivet kommer från statliga myndigheter i Stockholms län.

Checklista för dig som ska överlämna statlig arkivinformation till Stadsarkivet

  • Se till att arkivet är avslutat och kan levereras i sin helhet.
  • Arkivet ska vara ordnat och förtecknat och handlingarna ska ligga i godkända arkivkartonger eller vara inbundna.
  • Alla volymer ska vara tydligt etiketterade. Digitala register och liknande måste följa med i leveransen.
  • Innan arkivet ska överlämnas brukar vi besöka myndigheten för att kontrollera att allt är rätt förberett. Då går vi också igenom alla praktiska detaljer tillsammans.
  • Vi sluter ett avtal som reglerar övertagandet av arkivet och de ekonomiska villkoren som ska gälla. Stadsarkivet följer Riksarkivets prislista för statliga leveranser.

Postadress till Stadsarkivet

Box 22063
104 22 Stockholm

Uppdaterad