Stadsarkivets uppdrag

Stadsarkivet ansvarar för att den information som skapats och skapas i Stockholms stad och län bevaras och finns tillgänglig för alla, nu och i framtiden.

Stadsarkivet på 90 sekunder

Grunden för Stadsarkivets uppdrag är din demokratiska rätt att ta del av allmänna handlingar. Information i allmänna handlingar behövs även för rättsskipning och förvaltning samt forskningens behov.

Stadsarkivets vision är den transparenta staden. Vi arbetar för att stadens information ska vara tillgänglig för alla. Vi vill stimulera alla att upptäcka och få ny kunskap genom att göra den information som skapats och skapas i staden lätt att hitta och använda.

Vi vill vara Sveriges ledande arkiv genom att vara:

  • Angelägna och relevanta
  • Moderna och tillgängliga
  • Utåtriktade och användarorienterade

Stadsarkivet ansvarar för stadens arkiv- och informationshantering. Vi gör inspektioner där vi ser till att stadens verksamheter hanterar sina arkiv på ett korrekt sätt. Vi fattar beslut om vilka handlingar som ska bevaras och vilka som gallras. Vi ger stöd och råd till stadens verksamheter och publicerar vägledningar inom området.

Stadsarkivet tar emot arkiv från verksamheter i Stockholms stad och från statliga myndigheter i Stockholms län. Vi tar även emot betyg från friskolor. Ibland tar vi även emot arkiv från föreningar och enskilda. Det gör vi när vi bedömt att arkivhandlingarna har ett framtida kulturellt värde.

Det finns olika sätt att få ut information ur arkiven. Du kan kontakta Stadsarkivet för att få hjälp att ta fram en uppgift, vare sig du är privatperson eller i en professionell roll.  Du kan också att besöka Stadsarkivets läsesalar och där få hjälp att söka fram informationen.

Stadsarkivet arbetar aktivt för att fler ska använda arkiven. Inom ramen för vår publika verksamhet publicerar vi digital information på ett sätt som gör den synlig, öppen och enkelt sökbar.

Skolor och grupper kan boka visningar i arkiven på olika teman.  Vi är en samarbetspartner i Stockholmskällan som tillgängliggör kulturarvet framförallt för stadens skolor. Vi arrangerar öppna föreläsningar, samtal och ibland kurser för allmänheten som alla syftar till att på olika sätt synliggöra värdet av arkivinformation.

Stadsarkivet i siffror

10 hyllmil pappershandlingar (dvs att skulle du ställa alla papper på högkant intill varandra skulle de räcka från Stockholm till Västerås)

10 terabyte digital information (skulle de skrivas ut skulle de bli ca 100 hyllmil)

3,5 miljoner fysiska kartor och ritningar

130 000 böcker

50 000 besökare per år

20 000 besvarade frågor från allmänheten

cirka 6000 olika arkiv

Två publika besöksadresser: Stadsarkivet Kungsklippan och Stadsarkivet Liljeholmskajen

Vi hjälper staden att minnas.

Bergrum, tunnlar, ett världsminne och allt som är på gång

Uppdaterad