Beställ kopia på betyg

Stadsarkivet förvarar kopior av slutbetyg från kommunala grundskolor och gymnasieskolor samt friskolor i Stockholms stad.

Vi har uppgifter från de flesta skolor, men inte alla. Du beställer via vårt webbformulär för betyg.

För att beställa en kopia på ett slutbetyg behöver du veta

  • skolans namn
  • avgångsår
  • linje/program/ämne
  • elevens för- och efternamn vid betygstillfället
  • personnummer.

Handläggningstid

Handläggningstiden är två veckor.

Avgift

En beställd kopia kostar 5 kronor per ark. Det gäller även om kopian är digital.

Hitta kursbetyg och friskolebetyg digitalt

Vi har kursbetyg från

  • gymnasieskolan
  • komvux
  • sfi (svenska för invandrare).

Vi har även slutbetyg från Stockholms friskolor från och med år 2012. Äldre betyg kan finnas på respektive skola.

Sök om ditt betyg finns digitalt i Stadsarkivets digitala arkiv e-arkiv Stockholm. Då kan du få en betygsammanställning av dina kurser redan inom ett par dagar.

En betygssammanställning har inte samma status som ett slutbetyg men ska räcka som underlag för att söka in på en svensk högskola eller universitet. Ska du studera utomlands eller söka stipendium rekommenderar vi att du istället beställer en kopia av ditt slutbetyg. 

Sök själv i Stadsarkivets läsesal

Du kan besöka Stadsarkivet Kungsklippans läsesal för att själv leta fram ditt betyg från skolans arkiv. Sedan kan du beställa fram det på plats. Beställningen tas fram inom 30 minuter.

Kontrollera innan du besöker oss att vi förvarar betyg från din skola i skolregistret.

Hittar du inte ditt betyg?

Om du inte hittar ditt betyg kan det bero på att vi inte förvarar betyg från din skola. Sök i skolregistret för att se om din skola lämnat betyg till oss. 

Uppdaterad