Villor längs förortsgata. Foto.
Hus längs Ultunavägen i Norra Ängby 2010. Foto Ingrid Johansson, Stadsmuseet.

Fastighetstaxering

Du kan beställa uppgifter om taxeringsvärde fram till och med år 1993.

För att hitta rätt uppgifter behöver du veta

  • fastighetens beteckning
  • år för taxering
  • församling
  • inskrivningsdatum
  • aktnummer.

Beställ via Riksarkivets formulär

Handläggningstid

Du får svar inom tre veckor.

Avgift

Avgiften är 5 kronor per kopia sida 1-10, det gäller även om kopian är digital, därefter 2 kronor per sida.

Fastigheter köpta efter 1993

Gäller det senare taxeringsuppgifter än 1993 ska du kontakta Skatteverket.

Har du köpt din fastighet före 1952?

På Skatteverkets webbplats kan du läsa vad som specifikt gäller före 1952.

Uppdaterad