Tre män tittar på instruktioner i verkstadsmiljö. Foto.
Hur var det man gjorde här då? Tekniskt fotografi från Stockholms gas- och vattenverks arkiv. 1954. Fotograf okänd.

Övriga frågor

Har du en fråga inom ett annat ämne? Kontakta oss så försöker vi hjälpa dig.

Du ställer din fråga via Riksarkivets webbformulär.

Handläggningstid

Du får svar inom fem veckor.

Avgift

I begränsad omfattning hjälper vi dig med person- och släktforskning. Avgiften är 250 kr per påbörjade 15 minuter. Forskningen pågår högst en timme.

En beställd kopia kostar 5 kronor per ark, sida 1-10. Därefter 2 kronor per sida, det gäller även om kopian är digital.

Uppdaterad