Tre män tittar på instruktioner i verkstadsmiljö. Foto.
Hur var det man gjorde här då? Tekniskt fotografi från Stockholms gas- och vattenverks arkiv. 1954. Fotograf okänd.

Övriga frågor

Har du en fråga inom ett annat ämne? Kontakta oss så försöker vi hjälpa dig.

Du ställer din fråga via Riksarkivets webbformulär.

Handläggningstid

Du får svar inom fem veckor.

Avgift

Avgiften är 5 kronor per kopia sida 1-10, det gäller även om kopian är digital, därefter 2 kronor per sida.

Uppdaterad