Fordonsregister

På Stadsarkivet finns uppgifter om fordon mellan 1907 och 1972.

För att beställa en uppgift ur fordonsregistret behöver du veta

  • fordonets reistreringsnummer
  • fordonstyp
  • årsmodell
  • fabrikat.

Beställ via Riksarkivets beställningsformulär.

Avgift

I begränsad omfattning hjälper vi dig med person- och släktforskning. Avgiften är 250 kr per påbörjade 15 minuter. Forskningen pågår högst en timme.

En beställd kopia kostar 5 kronor per ark, sida 1-10. Därefter 2 kronor per sida, det gäller även om kopian är digital.

Fordonregister efter 1972

Fordronsregister mellan 1972 och 1994 finns i Vägverkets bilarkiv. Även de uppgifterna kan du beställa via Riksarkivet.

Sök själv i arkivet

Fordonsregister för Stockholms stad och län, för åren 1942–1971, är digitaliserat och kan nås via läsesalarnas datorer.

Uppdaterad