Fordonsregister

På Stadsarkivet finns uppgifter om fordon mellan 1907 och 1972.

För att beställa en uppgift ur fordonsregistret behöver du veta

  • fordonets reistreringsnummer
  • fordonstyp
  • årsmodell
  • fabrikat.

Beställ via Riksarkivets beställningsformulär.

Avgift

Avgiften är 5 kronor per kopia sida 1-10, det gäller även om kopian är digital, därefter 2 kronor per sida.

Fordonregister efter 1972

Fordronsregister mellan 1972 och 1994 finns i Vägverkets bilarkiv. Även de uppgifterna kan du beställa via Riksarkivet.

Sök själv i arkivet

Fordonsregister för Stockholms stad och län, för åren 1942–1971, är digitaliserat och kan nås via läsesalarnas datorer.

Uppdaterad