Personer i en banklokal. Foto.
Interiör från Sv. Handelsbanken (f.d. Skånes Enskilda bank). Bild från Stadsmuseet.

Inkomsttaxering till och med 1993

Beställ uppgifter om inkomsttaxering till och med år 1993.

För att beställa inkomsttaxeringsuppgifter behöver du veta detta om personen det gäller:

  • namn
  • personnummer
  • var personen var mantalsskriven (fastighet, län och församling)
  • för en gift kvinna behöver du även veta makens personnummer.

Beställ via Riksarkivets beställningsformulär. Observera att Riksarkivets formulär är utformat för uppgifter fram till 1990, men Stadsarkivet har en del uppgifter fram till 1993.

Uppgifter för underlag för pension

Ska du använda uppgiften som underlag för pension? Kontrollera först vilka uppgifter Pensionsmyndigheten redan har. Sen kan du begära komplettering från oss för de år som saknas eller verkar felaktiga. 

I regel har vi och Pensionsmyndigheten samma uppgifter.

Nyare uppgifter efter 1993 finns hos Skatteverket. När du kontaktar dem kan du nämna att det gäller CT-registret.

Avgift

I begränsad omfattning hjälper vi dig med person- och släktforskning. Avgiften är 250 kr per påbörjade 15 minuter. Forskningen pågår högst en timme.

En beställd kopia kostar 5 kronor per ark, sida 1-10. Därefter 2 kronor per sida, det gäller även om kopian är digital.

Uppdaterad