Några personer vid skrivbord och i ett rum i en publik lokal med fattigvård. Foto.
Administration kring fattigvård i Stockholm 1926. Foto: A. Malmström bild från Stadsmuseet.

Uppgifter ur socialtjänstens arkiv

I socialtjänstens arkiv finns bland annat akter från barnavårdsnämnden och socialtjänsten och journaler från barn- och ungdomshem.

På Stockholms stadsarkiv finns arkiven från socialtjänsten i Stockholms stad. Även arkiv efter föregångare till dagens socialtjänst finns här som till exempel 

  • Fattigvårdsstyrelsen
  • Barnavårdsnämnden
  • många av de barn- och ungdomshem som har funnits i Stockholm.

När du vill beställa uppgifter ur socialtjänstens arkiv kontaktar du oss. Du behöver veta vilken typ av uppgifter eller handlingar du söker efter. Det kan till exempel vara:

  • barnhemsjournal och barnavårdsmanna-akt,
  • faderskapserkännande
  • adoptionsutredning
  • handlingar från ungdomshem.

Vi kan komma att fråga om dina föräldrars namn och födelsedatum samt om din övriga familj.

Sekretessprövning

Vi gör alltid en sekretessprövning innan handlingarna lämnas ut. Det är 70 års sekretess i det sociala aktmaterialet. Du får i allmänhet ta del av de uppgifter som rör dig.

Många akter innehåller uppgifter om flera personer som föräldrar och syskon. Vi stryker känsliga uppgifter för att ingen annan ska lida men av att uppgifter om dem röjs.

Sekretessen kan hävas om närstående som nämns i akten ger sitt tillstånd.

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar något beroende på belastning men du får svar inom sex veckor.

Avgift

Framtagning och sekretessprövning är gratis.

Om du vill ha kopior av dina handlingar betalar du 5 kr per kopia för sida 1–10 och därefter 2 kr per kopia. Vill du att kopiorna skickas hem till dig med posten får du också betala en avgift för rekommenderad försändelse. Besöker du Stadsarkivet för att ta del av dina framtagna handlingar kostar det ingenting.

Forskning om uppgifter äldre än 70 år, där sekretessen gått ut, kan medföra en kostnad på 250 kronor per påbörjade 15 minuter. Vi kan hjälpa dig högst en timme per ärende och vi informerar alltid om detta i förväg.

Uppdaterad