Beställ uppgifter och kopior

Du kan beställa utdrag och kopior från många av Stadsarkivets arkiv. Beställ själv digitalt eller kontakta oss för att få hjälp.

För dig som vill beställa en kopia på ett betyg

Stadsarkivet förvarar kopior på slutbetyg från de flesta skolorna i Stockholms stad. Vill du beställa en kopia på ditt skolbetyg?

För dig som söker uppgifter om personer

I många av våra olika arkiv kan du hitta uppgifter om personer - från födseln till graven.

För dig som söker uppgifter för ett juridiskt ändamål

Om du exempelvis behöver handlingar till ett dödsfallsintyg eller inför en namnändring.

För dig som söker uppgifter om fastigheter eller fordon

Vem ägde huset? Och vilket märke hade bilen?

Skanning och övriga frågor

För övriga frågor och Stadsarkivets tjänster.

Uppdaterad