Kopparstick över Stadshus i stadsmiljö på 1600-talet.
Södra kämnärsrätten i Stockholm låg i Södra stadshuset, numera Stockholms stadsmuseum. Kopparstick från 1691. Willem Swidde, Kungliga biblioteket CCBY.

Uppgifter ur domstolsarkiven

I domstolsarkiven finns mycket information om personer, händelser och företag som förekommit i rättsliga arkiv som till exempel brottmål, tvistemål och konkursmål.

När du vill beställa handlingar ur domstolsarkiven måste du i din beställning ange

  • vilken tingsrätt du söker information ifrån
  • uppgifter om parter i målet.

Har du målnummer eller domnummer skall du ange detta.

Du kan söka i Stadsarkivets beståndsregister för att se vilka tingsrätter vi förvarar samt för vilken tidsperiod. 

Enligt lag får register i brottmål inte bevaras. Vi kan därför inte söka efter domar i brottmål endast på namn. För att kunna hitta en dom i brottmål behöver vi målnummer, domnummer eller exakt domdatum.

Du ställer din fråga om domstolshandlingar via Riksarkivets webbformulär.

Handläggningstid

Du får svar inom tre veckor.

Avgift

I begränsad omfattning hjälper vi dig med person- och släktforskning. Avgiften är 250 kr per påbörjade 15 minuter. Forskningen pågår högst en timme.

En beställd kopia kostar 5 kronor per ark, sida 1-10. Därefter 2 kronor per sida, det gäller även om kopian är digital.

Visste du att?

Stadsarkivet förvarar arkiv från flertalet av domstolarna inom Stockholms region, från 1600-talet fram till 2000-talet

Uppdaterad