Dokument från arkiv med text om servitut. Foto.

Lagfart eller servitut

Beställ kopia på lagfart eller servitut (inskrivningshandlingar) .

För att beställa en kopia av lagfart eller servitut behöver du veta 

  • fastighetens beteckning
  • vilken församling, kommun och län fastigheten tillhör.

Stadsarkivet har servitut och lagfarter från Stockholms region fram till 1930-tal. Därefter finns handlingarna vid Riksarkivet Härnösand.

Beställ uppgifter för arkiv för lagfarter och servitut via Riksarkivets beställningsformulär.

Lagfarter, inteckningsakter och servitut (inskrivningshandlingar), Riksarkivets webbplats

Avgift

I begränsad omfattning hjälper vi dig med person- och släktforskning. Avgiften är 250 kr per påbörjade 15 minuter. Forskningen pågår högst en timme.

En beställd kopia kostar 5 kronor per ark, sida 1-10. Därefter 2 kronor per sida, det gäller även om kopian är digital.

Inskrivningar gjorda efter 1 juni 2008

Har du en fråga som rör aktuella utdrag ur fastighetsdataregistret eller inskrivningar gjorda efter 1 juni 2008? Kontakta Fastighetsinskrivningen vid Lantmäteriet för att beställa ett utdrag.

Sök själv i arkivet

I vår läsesal på Stadsarkivet Kungsklippan kan du själv söka fram uppgifter om lagfart och servitut förutsatt att det är material som finns på Stadsarkivet. Handlingarna tas i regel fram inom 30 minuter från att du beställ fram dem.

Uppdaterad