Vit kyrka med gravkors runt omkring.
Bromma kyrka i juni 1908. Foto bröderna Harling. Bild från Stadsmuseets gråarkssamling.

Utdrag ur kyrkobok

Ett utdrag ur kyrkobok är ett bevis på att en uppgift om en person stämmer. Stadsarkivet kan ta fram utdrag ur kyrkobok fram till och med 30 juni 1991.

Ett utdrag ur kyrkobok är ett nytt juridisk dokument som intygar att en uppgift om en person stämmer. Det kan till exempel användas vid namnändring eller för att styrka ett släktskap.

När du beställer utdrag ur kyrkobok om en person behöver du veta dennas

  • samtliga förnamn
  • efternamn
  • personnummer

Du behöver också ange i vilket syfte och i vilket land utdraget ska användas. Beroende på vilken typ av utdrag du vill ha behöver du också veta olika andra uppgifter om personen.

Avgift

Utdrag ur kyrkobok kostar 125 kronor.

Om det gäller senare uppgifter från 1 juli 1991 och framåt så ska du vända dig till Skatteverket.

Uppdaterad