Biblioteket på Stadsarkivet

Stadsarkivet har ett bibliotek som är fyllt med litteratur om Stockholm, släkt- och personforskning, bebyggelsehistoria och arkitektur.

 

Var finns böckerna?

Majoriteten av samlingarna i Stadsarkivets bibliotek finns på Stadsarkivet Kungsklippan. Viss referenslitteratur finns direkt tillgänglig på hyllor i läsesalen, men större delen av biblioteksbeståndet är uppställt i magasin och måste beställas fram. Det får du hjälp med i läsesalsdisken.

På Stadsarkivet Liljeholmskajen finns ett referensbibliotek med litteratur om främst bebyggelsehistoria och arkitektur. Här finns all tillgänglig litteratur framme på öppen hylla.

Sök rätt på boken

Via vår bibliotekskatalog kan du se om vi har boken du är ute efter och var den finns.

Kontakt

Stadsarkivet

E-post
E-post stadsarkivet@stockholm.se

Uppdaterad