Stadsarkivet Liljeholmskajen

Ta del av handlingar som berättar om stadens bebyggelsehistoria. Här finns även arkiv från föreningar, sjukhus och tekniska verksamheter och mycket annat.

Stadsarkivet Liljeholmskajens öppettider

Stängt just nu
Öppettider
tisdag–onsdag 11.00–16.00
torsdag 12.00–19.00
fredag 11.00–15.00
Avvikande öppettider
Valborgsmässoafton 30 april 12.00–14.00
1 maj – stängt
8 maj 12.00–14.00
Kristi himmelsfärds dag 9 maj – stängt
10 maj – stängt
Du kan beställa fram handlingar fram till en timme innan Stadsarkivet stänger för dagen.
E-post
E-post stadsarkivet@stockholm.se

Vad finns här?

Alla handlingar finns bevarade i två 150 meter långa tunnelrör bakom de publika lokalerna.

Några exempel på handlingar som finns på Stadsarkivet Liljeholmskajen:

 • byggnadsritningar
 • kyrkböcker
 • tomtböcker
 • kartor
 • tekniska verksamheters arkiv
 • sjukhusarkiv
 • arkiv efter föreningar och organisationer

Ta del av ett världsminne

Ända sedan 1700-talet har man behövt söka tillstånd för att bygga nytt, bygga om eller riva byggnader i Stockholm – det vi idag kallar bygglov. Stadsarkivet förvarar Stockholms bygglovsritningar åren 1713-1978. Serien på cirka 2,5 miljoner ritningar är utsedd till världsminne av FN:s organ UNESCO. Ritningarna omfattar de flesta hus som byggts eller förändrats i staden, till exempel bostadshus, fabriker, förskolor, kiosker och utedass.

Hitta hit

Besöksadress

Sjöviksvägen 126

Kollektivtrafik

Stadsarkivet Liljeholmskajen ligger ungefär tio minuters promenad från antingen Liljeholmens tunnelbana eller Årstabergs station (pendeltåget). Det finns en stor hiss på Årstabron som tar dig direkt ner till entrén på Sjöviksvägen. I hissen kan även cyklar tas med.

Med buss 134 kan du åka till Sjöviksvägen för att sedan promenera i cirka fem minuter. Det går också att åka till tvärbanans hållplats Årstadal och promenera i cirka tio minuter.

Parkering

Bergrumsgaraget som ligger bredvid har en besöksparkering mot en kostnad.  För att köra ner till besöksparkeringen kör du via infart E, som ligger på Sjöviksvägen 126. Kör vidare ner till skepp E på plan 0, till vänster hittar du besöksparkeringen.

Betala för parkeringen genom appen Parkando, den finns att ladda ner där appar finns.

Det är även möjligt att hitta besöksparkeringar längs gatorna i närheten.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Arkiven på Liljeholmskajen

I Liljeholmskajens bergstunnlar finns bland annat en stor samling kartor och ritningar.

Andra arkiv som finns på plats är tekniska verksamheters arkiv, sjukhusarkiv och arkiv efter föreningar och organisationer.

På Stadsarkivet Liljeholmskajen finns också trafikkontorets och exploateringskontorets arkiv. I tekniska arkivet finns ritningar från början av förra seklet fram tills dag. Det finns ritningar över framförallt

 • gata
 • park
 • tunnelbana
 • geoteknik.

För att besöka Trafikkontorets tekniska arkiv behöver du boka tid i förväg. Det gör du genom att kontakta dem via e-post.

E-post: arkivet.tk@stockholm.se

När du ska komma till oss för att söka efter en uppgift finns några saker du kan förbereda.

 1. Välj rätt arkivlokal
 2. Ta med alla uppgifter
 3. Beställ fram handlingar

Bra att veta inför ditt besök

Uppdaterad