Transkriberade handskrifter

Kvinnor som bär snyggare kläder än lagen tål, krögerskor som säljer öl under gudstjänsten, religionsrebeller som trotsar kyrkan, anteckningar om tjuvar, våldsverkare och pigskafferskor, allt detta och mycket mer går att finna i databasen.

I databasen Transkriberade handskrifter har cirka 50 000 sidor handskrifter från 1700-talet tolkats och gjorts sökbara med hjälp av en programvara som bygger på artificiell intelligens. Det öppnar upp en helt ny värld av 1700-tals-information som tidigare varit relativt otillgänglig för den som velat forska i materialet. En grupp frivilliga så kallade medborgarforskare hjälper Stadsarkivet att renskriva och korrekturläsa de maskintolkade texterna som därefter publiceras i databasen.

Databasen Transkriberade handskrifter (Hitta i arkiven, extern webbplats)

Levnadsöde från arkivet

1735 hyr skrivaren Carl Otto Rönnow en gård på Södermalm av hökaren Lars Bonde. Under hyrestiden säljs emellertid gården till en av Rönnows grannar, hökaren Lars Söderström. Denne låter uppföra skjul och stall på tomten och hyr ut rum till stadens rackare, en mycket illa sedd yrkeskategori som vanligen var en dräng till bödeln.

Rönnow menar att hans heder och ära befläckats då folk tror att det är han som hyser rackarna, ”detta obehagelige follcket”. Den som dagligen ”umgänge med rackaren plägar borde uti ingen annan comparation komma än med rackaren och således afstängas ifrån ährligt follck” skriver han vidare, och fortsätter:

Gud är mitt wittne med hwad för hiertans ängslan och innerlig förtreet iag i denna sommaren måst uti mig bära, smälta, gå och plågas med

Källa: Södra förstadens kämnärsrätt F3 volym 4 (Inneliggande handlngar i brottmål)

Uppdaterad