Rotemansarkivet

Har du funderat på hur din gammelmormor fick råd att köpa mjölk till barnen eller när din gammelfarfar flyttade till adressen?

I Rotemansarkivet i Stockholms stad (1878-1926) kan du hitta många detaljer kring en människas liv.

Under senare delen av 1800-talet var Stockholm en expanderande storstad. Församlingarna mäktade inte längre med att upprätthålla en tillfredsställande folkbokföring. Därför inrättades Rotemansinstitutionen som delade in staden i 36 rotar.

Rotemannen tjänstgjorde i roten och administrerade folkbokföringen. Han registrerade alla som bodde i en fastighet i ett mantalshäfte med:

  • namn
  • yrke eller titel
  • födelsedatum
  • födelseort
  • civilstånd
  • ställning i hushållet
  • flyttningar till och från fastigheten.

En del av Rotemansarkivet finns tillgängligt via webbplatsen. Hela Rotemansarkivet finns tillgängligt i datorerna i Stadsarkivets läsesalar.

Levnadsöde från arkivet

Skomakaren Johan Victor Wilhelmsson var medlem i De arbetslösas förening och skrev ett argt brev till doktor Anton Nyström efter att ha hört honom föreläsa om socialismen på Stockholms arbetareinstitut. Nyström var mycket kritiskt inställd till ideologin.

I Rotemansarkivet kan man läsa att Johan Victor Wilhemsson var 29 år vid tidpunkten han skrev brevet. Arkivet berättar hur han då och då under årens lopp fick hjälp av fattigvården.

Ni vet inte hvad det vill säga att ha 11 kr 42 öre i veckan i medeltal ena hälften af året och knappt 1 kr i veckan den andra hälften, att vara utan mat hela dagar och inte ha den ringaste utsigt att få någon, att inte kunna betala hyran och när som helst komma på gatan.

Stockholms stadsarkiv - SSA/0836/Anton Nyströms samling/brev o-ö/bunt 7

 

Uppdaterad