Ansökan om uppehållsbok

Utländska musiker, cirkusartister, sömmerskor, studenter, köpmän och många andra finns i den databas med 9 000 personer som sökte uppehållstillstånd i Sverige under första världskriget.

Här hittar du ansökningar om uppehåll i Stockholm mellan åren 1918 och 1924 från tusentals immigranter. En del av handlingarna innehåller även fotografier på sökande.

Kontrollen över utlänningar i Sverige skärptes under första världskriget. 1918 beslutades att utlänningar som vistades i Sverige skulle visa upp pass eller ansöka om uppehållsbok. Den som sökte fick uppge nationalitet, hemort, boende och varför man vistades i Sverige. Uppehållsböckerna försvann 1927 när riksdagen fattade beslut om en ny utlänningslag.

Levnadsöde från arkiven

Eugénie Chessin som föddes i Odessa i Ukraina, kom till Sverige 1914 från första världskrigets Tyskland. Hon fick fyra år senare ansöka om uppehållsbok i Stockholm.

I ansökan skriver hon att ändamålet med vistelsen är att hon innan kriget bodde i Tyskland och att hon inte kan återvända till hemlandet och Odessa. Vidare skriver hon även att hon inte har något giltigt pass för att det inte finns något konsulat som ansvarar för Odessa, Ukraina under den här tiden.

Uppdaterad