Kommuntrycket 1863-2009

I databasen Kommuntrycket 1863-2009 kan du djupdyka i stadens politiska historia med hjälp av 18 212 motioner, 17 826 protokoll, 31 011 yttranden, 38 876 beslut och mycket annat. Här kan du följa debatter om kvinnlig rösträtt, se vilka beslut som föregick rivningen av kvarteren i Klara och läsa vad som debatterats när tunnelbanesystemet skulle utformas.

Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige och kommunfullmäktige i en tryckt bokserie som kallas "Kommunfullmäktigetrycket" eller "Kommuntrycket". Serien omfattar totalt 1200 böcker. Informationen finns tillgänglig i en databas som gör Stockholms politiska historia mellan 1863 och 2009 sökbar.

1933 – Statsutlåtande 327, Rotel IV, del 4

Under den gångna vintern har som ovan nämnts Skidfrämjandet tyvärr icke haft medel att sköta skidbacken å södra Djurgården vid Rosendal. Ej heller ha några skidspår där underhållits. Då denna skidbacke emellertid har en stor uppgift att fylla dels för den på Djurgården boende ungdomen, dels för Nikolai församlings ungdom, vore det synnerligen önskvärt, att skötseln av denna backe kunde återupptagas. Minimikostnaden härför beräknas till 600 kronor.

Uppdaterad