Stadshusets handlingar från byggnadstiden

En monumentalbyggnad som Stadshuset byggdes inte på en dag. Bland arkiven från byggnadstiden finns tusentals ritningar, vackra skisser till utsmyckningarna och information om bygget.

Bygget av Stadshuset resulterade i ett stort arkivmaterial från flera olika håll. Ett urval har samlats i applikationen Stadshuset - ritningar från byggnadstiden. Det mesta av materialet kommer från Stadshusnämndens arkiv men flera andra arkiv har kopplingar i till bygget, som Kommunstyrelsen, Stadskansliet och konstnären Maja Sjöströms samling.  

 

Gyllene originalskisser

Uppdaterad