Stadshusets handlingar från byggnadstiden

En monumentalbyggnad som Stadshuset byggdes inte på en dag. Bland arkiven från byggnadstiden finns tusentals ritningar, vackra skisser till utsmyckningarna och information om bygget.

Bygget av Stadshuset resulterade i ett stort arkivmaterial från flera olika håll. Ett urval har samlats i applikationen Stadshuset - ritningar från byggnadstiden. Det mesta materialet kommer från Stadshusnämndens arkiv men flera andra arkiv har kopplingar i till bygget. Bland annat Kommunstyrelsen, Stadskansliet och konstnären Maja Sjöströms samling.  

Applikationen innehåller ett urval skannade ritningar – i Stadshusnämndens arkiv finns över 7000 ritningar från bygget av Stockholms stadshus.

Gyllene salens utsmyckningar

Under 2023 har originalskissen till mosaiken över Mälardrottningen i Gyllene salen rullats ut på Stadsarkivet Liljeholmskajen för att detaljfotograferas. Under arbetet gjordes en kort film som berättar bakgrunden till de stora skisserna och visar arbetet med dokumentationen.

(Film länk)

Nu kan du själv zooma in på skissen över Mälardrottningen och studera detaljerna av Einar Forseths enorma målning. Under 2024 kommer fler av skisserna att digitaliseras.

Förteckning över Einar Forseths skisser till Gyllene salens mosaiker (NAD)

Uppdaterad