Lämna digitala arkiv

I e-arkiv Stockholm finns digital arkivinformation från stadens förvaltningar, bolag och stiftelser. Du som arbetar inom staden och ska överlämna digital arkivinformation som ska in i e-arkivet behöver först värdera informationen.

Så här gör du

Utgå från stadens riktlinjer för bevarande och gallring och redovisa informationen i en bevarandeförteckning eller arkivförteckning.
Stadsarkivets vägledningar och beslut kan hjälpa dig att göra rätt.

Leverans

Information

Vägledning

Besök e-arkiv Stockholm

Uppdaterad