Lämna analoga kommunala arkiv

Drygt en tredjedel av den arkivinformation som finns hos Stadsarkivet kommer från stadens verksamheter, bolag och stiftelser.

Checklista för dig som ska överlämna analog kommunal arkivinformation till Stadsarkivet

  • Se till att arkivet är avslutat och kan levereras i sin helhet.
  • Arkivet ska vara ordnat och förtecknat och handlingarna ska ligga i godkända arkivkartonger eller vara inbundna.
  • Alla volymer ska vara tydligt etiketterade. Digitala register och liknande måste följa med i leveransen.
  • Innan arkivet ska överlämnas brukar vi besöka myndigheten för att kontrollera att allt är rätt förberett. Då går vi också igenom alla praktiska detaljer tillsammans.
  • Innan överlämnandet sluter vi en leveransövernskommelse som reglerar övertagandet av arkivet och de ekonomiska villkoren som ska gälla.

 

Uppdaterad