Lämna socialtjänstakter

De verksamheter i Stockholms stad som omfattas av socialtjänstlagen levererar årligen personakter enligt SoL och LSS till Stadsarkivet.

Här finns handledning, tidplan och leveransreversal för dig som ska överlämna analoga och digitala socialtjänstakter till Stadsarkivet.

Kontaktinformation

E-post: kristina.pannel@stockholm.se

E-post: johannes.l.eriksson@stockholm.se

 

Uppdaterad