Mer om Stadsarkivet

Länk till filmen om Stadsarkivet

Drygt 8,8 mil handlingar i magasinen

Om Stadsarkivet skulle lägga alla analoga handlingar som ryms i arkivet just nu i en lång rad motsvarar det sträckan Stockholm – Strängnäs. Den senaste genomgången visar nämligen att Stadsarkivet just nu rymmer 8,8 mil handlingar fördelat på 5578 arkiv. Av de 8,8 milen är cirka 3,1 mil kommunalt material, 4,9 mil statligt material och 0,8 mil består av så kallade enskilda arkiv, det vill säga arkiv från till exempel släkter, personer, organisationer, företag, stiftelser, akademier etc.

  • I Stadsarkivet Liljeholmskajen finns över 3 miljoner kartor och ritningar.
  • I e-arkivet förvaras och underhålls handlingar digitalt.
  • Varje år besvarar Stadsarkivet ca 20 000 frågor från människor som t.ex. behöver en lagfart, uppgift om en försvunnen släkting, ett gymnasiebetyg, en hälsojournal, en bouppteckning, en ritning o.s.v.
  • Stadsarkivet är Nordens mest besökta arkiv och tar emot ca 50 000 besökare per år.
  • Stadsarkivet är en förvaltning i Stockholms stad med ansvar för att den information som skapas i Stockholm stad och län bevaras och finns tillgänglig för alla, nu och i framtiden.

Sök efter arkiv

Sök i beståndsregistret efter alla arkiv på Stadsarkivet

I e-arkivet

Uppdaterad