E-arkiv

E-arkiv Stockholm är den gemensamma arkivlösningen för digitala arkivhandlingar i Stockholms stad. Här kan du hitta information som kan vara till hjälp i arbetet med att överlämna digital information till Stadsarkivet.

Såhär går det till

I e-arkiv Stockholm finns arkivinformation från stadens förvaltningar, bolag och stiftelser. Digital arkivinformation som överlämnas till Stadsarkivet ska innan överlämnandet värderas utifrån frågan om bevarande eller gallring och redovisas i en bevarandeförteckning eller arkivförteckning.

Leverans

Leveransframställan mall (word, 51 kB, nedladdas)

Information

Arkivleveransplan 2022–2023 (pdf, 723 kB, nytt fönster)

Vägledning

Att leverera information till e-arkiv Stockholm (pdf, 1383 kB, nytt fönster)

Kontakta oss om du har behov av bilagorna till vägledningen.

Till e-arkiv Stockholm

Besök e-arkiv Stockholm

Kontakt

Ulrika Johnsson Hjalmarsson
+46 (0)8 508 28 321
ulrika.johnsson.hjalmarsson@stockholm.se

Uppdaterad