Vägledningar

Här finns vägledningar för arkiv- och informationshantering i Stockholms stad.

Vägledningar arkiv- & informationshantering

Allmänt om arkiv och informationshantering

Arkiv och informationshantering i Stockholms stad – en introduktion (pdf, 310 kB, nytt fönster)

Att hantera digital information i Stockholms stad (pdf, 568 kB, nytt fönster)

Ansvar och organisation

Att hantera allmänna handlingar vid ändrad driftsform (pdf, 168 kB, nytt fönster)

Hantering

Vägledning för informationshantering i bygg- och anläggningsprojekt

Att hantera handlingar i EU-projekt (pdf, 231 kB, nytt fönster)

Riktlinjer och förutsättningar för skanning i Stockholms stad (pdf, 242 kB, nytt fönster)

Förvaring

Att ställa arkivkrav på IT-system (pdf, 460 kB, nytt fönster)

Att mellanlagra avställd digital information i Stockholms stad (pdf, 864 kB, nytt fönster)

Bevarande

Att arkivera webb och sociala medier i Stockholms stad (pdf, 568 kB, nytt fönster)

Att förbereda leverans till Stockholms stadsarkiv - praktisk vägledning (pdf, 1054 kB, nytt fönster)

Att leverera information till e-arkiv Stockholm

Exempel på strategi för långtidslagring (pdf, 1162 kB, nytt fönster)

Informationsvärdering och gallring

Att värdera och gallra information i Stockholms stad (pdf, 2542 kB, nytt fönster)

GDPR - arkiv och gallring (pdf, 615 kB, nytt fönster)

Broschyr - Hur GDPR påverkar arkivering och gallring i allmänna handlingar (pdf, 384 kB, nytt fönster)

Redovisning

Att redovisa information i Stockholms stad (pdf, 352 kB, nytt fönster)

Att förteckna arkivenligt allmänna arkivschemat (pdf, 382 kB, nytt fönster)

Uppdaterad