Mall för bevarandeförteckning

Stadsarkivet har tagit fram en mall för bevarandeförteckning utifrån den stadsgemensamma klassificeringsstrukturen.

Mallen kan användas vid upprättandet av en ny bevarandeförteckning som utgår ifrån den stadsgemensamma klassificeringsstrukturen, dvs verksamhetsområde 1 och 2 (styrande och stödjande processer).

Länk till mall för bevarandeförteckning

Uppdaterad