Mall för bevarandeförteckning

Stadsarkivet har tagit fram en mall för bevarandeförteckning utifrån den stadsgemensamma klassificeringsstrukturen.

Mallen kan användas vid upprättandet av en ny bevarandeförteckning som utgår ifrån den stadsgemensamma klassificeringsstrukturen, det vill säga verksamhetsområde 1 och 2 (styrande och stödjande processer).

Mall för bevarandeförteckning (word, nedladdning)

Uppdaterad