Ärbar/sedeslös kring år 1900

Kan ord som ”hora" i kommentarsfälten på internet hänga ihop med 1800-talets syn på kvinnor, män, sexualitet och heder? Hur påverkades en människas rykte av hens sexualliv? Vem var ärbar och vem var sedeslös?

Här får eleverna kliva ner i Stadsarkivets magasin och höra om hur polis, domstolar, fattigvård och föreningar förhöll sig till frågor om ärbarhet, sexualmoral och skam.

Målgrupp

Gymnasieskolan

Källmaterial

Du hittar källmaterial till skolvisningen på Stockholmskällan.

Vill du ställa frågor eller boka skolvisning?

Hör av er via e-post senast tre veckor innan ni vill besöka oss. Då ökar möjligheterna att vi kan ta emot er. 

Skriv två eller tre förslag på tider som fungerar för klassen.

E-post: bokavisning.stadsarkivet@stockholm.se

Skolvisningar på Stadsarkivet

  • För skolor är studiebesök på Stadsarkivet gratis.
  • Tidpunkt är enligt överenskommelse.
  • Visningen tar 60 minuter.
  • Distansvisningar tar cirka 30–40 minuter.

Uppdaterad