Kommunala och statliga arkiv

Här finns information om hur du överlämnar kommunala och statliga arkiv till Stadsarkivet.

Så här går det till

Avslutat, ordnat och förtecknat

Vi ställer krav på att arkivet ska vara avslutat och levereras i sin helhet. Arkivet måste vara ordnat och förtecknat och handlingarna ska ligga i godkända arkivkartonger eller vara inbundna.

Alla volymer ska vara tydligt etiketterade och digitala register och liknande måste följa med i leveransen.

Vid själva leveransen ska arkivförteckningen bifogas i utskriven form samt om möjligt i digital form (EAD). Leveransreversal ska också skickas med.

Avtal och ekonomi

Vi brukar besöka myndigheten för kontroll och gemensam genomgång av praktiska detaljer innan arkivet överlämnas. Vi skriver avtal som reglerar överlämnande och den ekonomiska ersättning som ska gälla.

Kontakta oss

Maria Fagerlind 
+46 (0)8 508 28 325
maria.fagerlind@stockholm.se

Susanne Östlund
+46 (0)8 508 28 335
susanne.ostlund@stockholm.se

Ulrika Johnsson Hjalmarsson (e-arkivsleveranser)
+46 (0)8 508 28 321
ulrika.johnsson.hjalmarsson@stockholm.se

Uppdaterad