Lämna arkiv till Stadsarkivet

Bild på levererade volymer från Stockholms läns landskansli. Fotograf Petter Magnusson
Arkivvolymer från Stockholms läns landskansli. Foto: Petter Magnusson (CC BY)

Vill du lämna arkiv till oss? Här finns viktig information för dig som ska överlämna arkiv till Stadsarkivet.

Stadsarkivet tar emot arkiv från kommunala myndigheter i Stockholms stad och statliga myndigheter i Stockholms län. Ibland tar vi också emot arkiv från föreningar och enskilda om vi bedömer att arkiven utgör en viktig del av stadens kulturarv.

Uppdaterad