Lämna arkiv till Stadsarkivet

Bild på levererade volymer från Stockholms läns landskansli. Fotograf Petter Magnusson
Arkivvolymer från Stockholms läns landskansli. Foto: Petter Magnusson (CC BY)

Vi tar emot arkiv från kommunala myndigheter i Stockholms stad och statliga myndigheter i Stockholms län. Vi tar också emot arkiv/betyg från friskolor och ibland föreningsarkiv eller arkiv från enskilda personer. Här finns viktig information för dig som skall överlämna arkiv till Stadsarkivet.

 

Uppdaterad