Fasadritning över hus. Bild.
Fasadritning över hus på Hantverkargatan, Kungsholmen. Ritningen finns på Stadsarkivet.

Stockholms stads byggnadsritningar – ett världsminne

Vilka hus har funnits förr där du befinner dig nu? Med hjälp av Stockholms stads byggnadsritningar kan du grafiskt återskapa Stockholm som plats ända tillbaka till 1713.

Sedan 1736 har det varit ett krav att lämna in en ritning vid bygglovsansökan. Följ med till kart- och ritningsarkivet på Stadsarkivet Liljeholmskajen. Se exempel på ritningar från olika sekel och hör hur du kan söka efter ritningar, kartor och andra uppgifter om fastigheter.

År 2011 utsågs Stockholms stads bygglovsritningar till ett världsminne av Unesco.

Denna visning hålls på Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Vill du boka visning för en grupp?

Bokning

E-post: bokavisning.stadsarkivet@stockholm.se
(Vi tar emot grupper om max 15 personer.)

Tid

Visningen kan bokas mellan klockan 09.00-15.00 i mån av tid.

Pris

750 kronor (inklusive moms).

Plats

Visningen kan bokas på Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Uppdaterad