Ånglok på tågräls 1940-tal och illustrerad figur med ögonbindel. Foto och illutstration.
Ett ånglok på järnvägsspåret vid Atlasmuren cirka 1940-tal. Foto Lennart Af Petersens, bild från Stadsmuseet. Illustration Stadsarkivet, bilden är ett montage.

”Hitta rätt i tiden” – lektionsförslag i historia för yngre elever

”Hitta rätt i tiden” är ett lektionsförslag från Stadsarkivet som på ett lustfyllt sätt engagerar yngre barn kring historia, barnkonvention, migration, jämställdhet med mera. Allt utvecklat i samarbete med förskollärare.

I tre dramatiserade ljudberättelser får eleverna träffa barn från olika tider i Stockholms historia. Berättelserna är baserade på källmaterial från Stadsarkivet. I Stadsarkivet lever minnet av människor från förr i tiden kvar. Lite som spöken...

Så här går det till

Eleverna får inledningsvis ett uppdragsbrev från Stadsarkivet där de får höra att en skurk har varit inne och rört om i arkivet och nu behöver eleverna hjälpa till att placera in barnen på rätt plats på en tidslinje.

Varje avsnitt handlar om ett barn och en tid. Efter att ha lyssnat på berättelsen får eleverna lista ut var i historien barnet hör hemma och tillsammans diskutera vad de hört.

Eleverna får rita och diskutera, till exempel om skillnader mellan hur barnen levde förr jämfört med elevernas liv idag. Kopplingar finns till 

  • läroplan
  • barnkonventionen
  • migration
  • jämställdhetsfrågor.

Till stöd finns en lärarhandledning med bland annat ämnesspecifika diskussionsfrågor.

Årskurser: Förskoleklass upp till årskurs 3
Lektionstillfällen: 3
Tid: 60 minuter per lektion

För vem?

Lektionsförslagen kan användas av förskollärare i förskoleklass, lågstadielärare i årskurs 1–3 och kan även anpassas så att det lämpar sig för elever i årskurs 4–6.

Tre ljudberättelser

Kopplingen till läroplanen

Målsättningen är att ge barnen en djupare förståelse för olika tider, platser och kulturer med koppling till läroplanen. Till stöd finns ämnesspecifika diskussionsfrågor om barnkonventionen, migration och jämställdhet. Avsändare är Stadsarkivet som ansvarar för att den information som skapas i staden och länet bevaras och finns tillgänglig för alla nu och i framtiden. Stadsarkivet erbjuder en rad tematiska visningar för högre årskurser och är även en stor innehållsleverantör till databasen Stockholmskällan som vänder sig till skolan. 

Uppdaterad