Kaupunkiarkkiivi

Kaupunkiarkkiivi on Stokholmin kaupunkin ja Stokholmin läänin arkisto.

Täälä sie saatat seurata Stokholmin asukhaitten ja kaupunkin kehitystä keskiajalta tähhään päivhään asti. Se on maholista muitten arkistoitten kautta: kansanväestörejisteri, rakenuslautakunta, tuomioistuimet, koulut, poliisi, urheiluyhistykset, puliittiset puolueet ja monet muut arkistot.

Täälä sie saatat saa betyykin ja asuntoselvityksen kopioita, tehhä sukututkimuksia, saa esile tietoja sosiaalipalvelun arkistosta ja paljon muuta. Listan mennee tehhä kohtapa yhtä kuinka pitkäks. Kaupunkiarkkiivissa on suunile 5000 Stokholmin toiminan jälkheen kerättyjä arkistoja ja tietoja lisäthään koko aijan. Kaupunkiarkkiivii Kungsklippanin seittemässä kerroksessa ja kahessa vaaratynnelissä Kaupunkiarkkiivi Lijeholmskajenila on tänä päivänä suunile 8,8 penikulmaa tokymenttiä.

Vuona 2030 tullee Kaupunkiarkkiivila olheen 14 penikulmaa arkistoa.

Kaupunkiarkkiivi sai modernin orkanisasjuunin 1930 ja sortteeraa Stokholmin kaupunkin Kulttuurilautakunnan alla. Kaupunkiarkkiivi on sen lisäks Stokholmin läänin maanarkkiivi Riksarkivin tehtävissä.

Tervetuloa othaan yhteyttä eli vierailemhaan meitä. Allä löyvät meän aukioloaijat, kontaktitietoja, informasjuunia ja kostanuksista ja käsittelyaikoja sekä tieopastus meän arkistoihin.

Aukioloaijat

Kaupunkiarkkiivi/Stadsarkivet Kungsklippan

Maanantai-keskiviikko 11.00–18.00
Tuorestai 12.00–19.00
Perjantai 11.00–15.00

Kaupunkiarkkivi/Stadsarkivet Liljeholmskajen

Maanantai kiini
Tiistai-keskiviikko 11.00–16.00
Tuorestai 12.00–19.00
Perjantai 11.00–15.00

Ota yhteyttä meihin

Telefooni: Maanantai-perjantai 10.00–12.00
Numero: 08-508 28 303
E-posti: stadsarkivet@stockholm.se

Tillauksia

Sie saatat tilata kopioita eli ulosveoksia arkkiivista. Kaupunkiarkkiivi vastaa sinun kysymykshiin, kopieera eli tekkee ulosveoksen.

Met vastaama sinun kysymykshiin niin kätevästi kun saatama. Riippuen asiantyypistä sie saat vastauksen kolmen eli viien viikon aikana.

Käsittelijä ottaa yhteyttä kaheksan viikon aikana kysymykshiin jokka koskevat sosiaalipalveluasioita.

Hinnat

Paperi eli dikitaali tokymentitten kopiot: 4 kruunua kopia.

Ulosveos: 125 kruunua.

Muihin kysymykshiin saattaa tulla 225 kruunua joka alotettu 15 minuutin lisäkostanus.

Kaikki hinnat on momsin kans.

Vieraile meän tykönä

Olet kans tervetulonen tutkimhaan itte. Sillon sie tillaat tokymentit meän lukusalissa. Se ei maksa mithään. Net arkkiivitokymentit mitä sie haluat nähhä otethaan tavalisesti framile 30 minuutin aikana. Sie saatat kuvata tokymenttia omala kaamerala eli kopieerata meän koneistolla.

Kaupunkiarkkiivissa sie saatat kans käyä luenoila, osalistua evenemanghiin ja varata eri teemoitten makasiinin esittelyitä. Sie löyät aijankohtaisen ohjelman Kaupunkiarkkiivin vebbipaikalta.

Tervetuloa!

Löytää meile – Kaupunkiarkkiivi/Stadsarkivet Kungsklippan

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Löytää meile – Kaupunkiarkkiivi/Stadsarkivet Liljeholmskajen

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad