Tidigare Stockholmsplatser

Här nedan kan du ta del av tidigare filmade föredrag i vår programserie Stockholmsplatser.

Gyllene salens mosaiker - upptäckten av de försvunnna skisserna

År 2016 gjordes en häpnadsväckande upptäckt i ett av Stadshusets källarutrymmen. Där fanns Einar Forseths enorma originalskisser för Gyllene salens mosaiker i skala 1:1 ihoprullade. Hur gick det till och vad hände sedan? Arkivarierna som var med berättar.

Med: Kristina Holtzberg, arkivarie Stadsledningskontoret och Josabeth Leidi, arkivarie på Stadsarkivet.

Den här programpunkten är en del av Stadshusets 100-års jubileum.

Uppdaterad