Onsdagshistorier 2024

Här hittar du årets filmade Onsdagshistorier.

Straffad i Stockholm på 1600-talet

Om du dömdes för ett brott i Stockholm under 1600-talet såg straffen ofta annorlunda ut än idag. Vad innebar det att bli basad i gången, löpa gatlopp och att stå på horpallen? Hör om förvisningar ur staden, olika typer av avrättningar och andra möjliga straff under stormaktstiden i huvudstaden.

Med Annika Sandén, historiker

Vem fick bli svensk? – migrationspolitikens födelse

När spänningarna ökar i Europa under 1900-talets första årtionden utökar svenska myndigheter sin kontroll över landets gränser. I Stockholm får utländska medborgare stifta bekantskap med polisens nya utlänningsavdelning. Hur såg det mötet ut? Vem fick stanna och vem fick vända tillbaka?

Med Kettil Mannerheim, Stadsarkivet

Barnhuset och den svenska historien

På 1600-talet inrättade drottning Kristina ett Barnhus i Stockholm.
Tanken var att ta bort de tiggande barnen från huvudstadens gator och göra dem nyttiga i den svenska krigsindustrin. Hör om Barnhusets första hundra år och om dess roll i den svenska historien.

Med Mats Hayen, Stadsarkivet

Straffad i Stockholm på 1600-talet

Om du dömdes för ett brott i Stockholm under 1600-talet såg straffen ofta annorlunda ut än idag. Vad innebar det att bli basad i gången, löpa gatlopp och att stå på horpallen? Hör om förvisningar ur staden, olika typer av avrättningar och andra möjliga straff under stormaktstiden i huvudstaden. Med Annika Sandén, historiker.

 

Uppdaterad