Porträtt av kunglighet på 1700-talet. Oljemålning.
Utsnitt av porträtt på Gustav III målad av Alexander Roslin 1775. Tavlan finns på Nationalmuseum. bild Wikimedia.

Gustav III:s handskrifter

Datum:

Tid:

Plats: Stadsarkivet Kungsklippan

Gustav III:s privata arkiv med skrivböcker från barndomen, kröningsplanering, förslag på akademiledamöter och mänger av spännande korrespondens blev en del av Uppsala universitetsbiblioteks samlingar direkt efter hans död 1792.

Denna samling har varit en central resurs för forskare inom svensk och internationell 1700-talsforskning och har belyst tidens politiska, sociala och kulturella liv. Nu har den slitna samlingen handskrifter renoverats och inom forskningsprojektet Gustavs hand arbetar man på att göra samlingen fullt sökbar. Genom att träna AI hoppas man kunna maskinläsa hela den spännande textmassan. 

Föredraget direktsänds och spelas in

Detta föredrag kommer att direktsändas och spelas in. Länk till sändningen publiceras här inom kort.