En samling kvinnor vid ett bord. Foto.
Styrelsemöte i Stockholms Tjänarinneförening. Foto ur tidningen Idun 1908.

Familjeslavinnor organiserar sig – INSTÄLLD

Datum:

Tid:

Plats: Stadsarkivet Kungsklippan

Pris: Gratis

Detta föredrag är inställt och ersätts av föredraget Ärbar/sedeslös

 

Hösten 1903 går debattens vågor höga i Stockholmspressen. Tjänarinnefrågan är aktuell igen, men nu är det andra än husmödrar som uttalar sig. Det mer än sjuder i alla led, när Stockholms tjänarinneförening konsolideras tidigt på året 1904.

I opposition mot föreningen sluter sig snart en grupp husmödrar – och tjänarinnor – samman i Sällskapet för ordnande af hemmens platsförmedling. Intressekonflikterna tilltar.

Föreläsningen Familjeslavinnor organiserar sig speglar ett pågående arbete, i vilken den så kallade ”tjänarinnefrågan” (från cirka 1917 ”hembiträdesfrågan”) sätts under belysning. Vilka var de kvinnor som organiserade sig i Stockholms tjänarinneförening? Var och hur? Vad var det de ville och hur togs deras förändringsförsök emot i samtiden och i tidens kvinnorörelse? Det är några exempel på frågor som ställs och reflekteras över i föreläsningen. 

Med Anna Hasselberg, Fil. dr i idéhistoria och frilansskribent

Föredraget direktsänds och spelas in

Detta föredrag kommer att direktsändas och spelas in. Länk till sändningen publiceras här inom kort.

Onsdagshistorier

Varje onsdag under vår och höst bjuder vi på föreläsningar på Stadsarkivet Kungsklippan. Hör historiker och arkivarier berätta!

Vi har ambitionen att livesända varje föredrag. Sändningar kan dock utebli på grund av olika anlendningar som tekniska problem eller personalbrist. 

Fri entré, ingen föranmälan krävs (max 150 personer).

Onsdagar 13.00–13.45.