Årstadals parker – planering och verklighet

Datum:

Tid:

Plats: Stadsarkivet Liljeholmskajen

Pris: Gratis

Under 20 år har Årstadal vuxit fram från industrihamn till inbodd stad. I det tidiga 2000-talets tidsanda planerades fina kajstråk men minimalt med parker.

Britt Berntsson, landskapsarkitekt på exploateringskontoret, berättar om hur staden sedan dess har kompenserat för denna parkbrist. Efter en halvtimmes genomgång inne i arkivet går vi en rundtur i parkerna, med start vid hissarna utanför Stadsarkivet. Britt Berntsson, landskapsarkitekt vid Stockholms exploateringskontor.

Evenemanget är ett samarbete mellan Stadsarkivet och Föreningen för samhällsplanerings Stockholms-avdelning.

Kategorier: