Foto av Interiör i sjuksal på  sjukhus 1896.
Interiör i sjuksal på Sabbatsbergs sjukhus 1896. Bild från Stadsmuseet.

Hur vetenskapen förändrade vården i Stockholm på 1800-talet

Datum:

Tid:

Plats: Stadsarkivet Liljeholmskajen

Pris: Gratis

Under andra halvan av 1800-talet genomgick läkarvetenskapen en revolution. Man kom till djupare insikt om bakteriernas sjukdomsalstrande verkan, nya metoder för diagnosticering och kirurgi utvecklades, bättre arbetsverktyg och effektivare mediciner såg dagens ljus

Hur förändrade all denna nya kunskap den vardagliga praktiken på huvudstadens sjukhus?

Med Kristin Halverson, idéhistoriker, KTH

Stadsarkivets Stockholmianatisdag

Under ett antal tisdagar med start i oktober 2024 får du höra spännande lunchföredrag med koppling till arkiven och Stockholm på Stadsarkivet Liljeholmskajen.