Foto av kvinna vid stenvägg.
Vesna Prekopic, foto Louise Helmfrid.

Gammalt skolväsende med helt nya utmaningar

Datum:

Tid:

Plats: Stadsarkivet Liljeholmskajen

Pris: Gratis

Skolväsendet har genomgått många stora omvälvningar sedan 1842 då Sveriges riksdag beslutade om införandet av en allmän folkskola. Disciplinen var länge stenhård och aga förbjöds först 1958. Dagens skola skiljer sig väsensskilt från gårdagens och präglas av helt nya utmaningar.

År 2015 fick Vesna Prekopic möjlighet att starta en högstadieskola i ett utsatt område. Fylld av idealism och visioner mötte hon eleverna och deras föräldrar. Mindre än ett år senare bedömde hennes chefer att det var för farligt för henne att jobba kvar på skolan på grund av elevernas hot mot henne. Vad var det som gick snett?

Vad säger boken om Sverige och den svenska skolan, där anmälningar av hot och våld i skolan har fördubblats på tio år? I Brottsplats: Skolan beskriver Vesna Prekopic sina egna lärdomar och erfarenheter, men möter även lärare, skolledare, forskare och politiker som får ge sin syn på situationen i skolan. Hennes bok tecknar en bild av hur världens viktigaste arbetsplats blev en av de farligaste – men leder också fram till en tanke om vad vi kan göra åt det. 

Om författaren: Vesna Prekopic är frilansjournalist och skriver återkommande i DN Kultur, och har en mångårig bakgrund som gymnasielärare och skolledare. Hon har också skrivit reportageboken Papporna, sönerna, våldet (2022) som undersöker mäns och pojkars erfarenheter av att leva i våldsamma miljöer. 

Detta föredrag är ett samarbete mellan Stadsarkivet och Föreningen Kultur på Kajen.

Kategorier: