Universitet och högskolor

En introduktion till arkiv med exempel på olika typer av källmaterial. Vi går igenom hur man söker information i arkiv med hjälp av olika register och databaser. Studenterna får också en rundvandring i magasinen där de får bekanta sig med spännande originalhandlingar.

Möjlighet finns även att göra praktiska arkivövningar där studenterna tränar på att hitta information och beställa fram arkivhandlingar.

Boka

Boka visning 

Avgift

För universitet och högskolor är visning alltid gratis 

Kontakta

Lena Wiorek, arkivarie, lena.wiorek@stockholm.se

 

Studenter i Stadsarkivets läsesal Foto: Petter Magnusson (CC BY)

Uppdaterad