Boka visning för universitet och högskolor

Bjud in oss via Teams, Google Meet, Zoom eller annan plattform så tar vi med din klass ned i magasinen! På grund av Covid-19 gör vi just nu inga studiebesök på plats i arkiven. En introduktion till arkiv med exempel på olika typer av källmaterial. Vi går igenom hur man söker information i arkiv med hjälp av olika register och databaser.

Möjlighet finns även att göra praktiska arkivövningar där studenterna tränar på att hitta information och beställa fram arkivhandlingar.

Boka

Boka visning 

Avgift?

För universitet och högskolor är visning alltid gratis 

Kontakt

Lena Wiorek, arkivarie, lena.wiorek@stockholm.se

 

Studenter i Stadsarkivets läsesal Foto: Petter Magnusson (CC BY)

Uppdaterad