Vem får bli svensk? – migrationspolitikens födelse

Fem av de utländska medborgare som tvingades söka uppehållsbok i Sverige 1918. Stadsarkivet.

När spänningarna ökar i Europa under 1900-talets första årtionden utökar svenska myndigheter sin kontroll över landets gränser. I Stockholm får utländska medborgare stifta bekantskap med polisens nya utlänningsavdelning. Hur såg det mötet ut? Vem fick stanna och vem fick vända tillbaka? Och vem fick bli svensk?

Eleverna får även tips om hur de kan söka information om äldre tiders migranter. Besöket är vanligen indelat i tre steg: En kort föreläsning, en rundvandring i magasinen där spännande originalhandlingar lyfts, samt avslutningsvis en övning där eleverna med källkritiska ögon får tolka några handlingar som berör temat.

Målgrupp: Gymnasiet.

Vill du ställa frågor eller boka studiebesök?
För att öka möjligheterna att kunna ta emot er ser vi gärna att ni hör av er senast tre veckor innan besöket. Skriv två eller tre förslag på tider som fungerar för klassen.

E-post: bokavisning.stadsarkivet@stockholm.se
Telefon:Arkivpedagog Kettil Mannerheim, tel: 08-508 28289

För skolor är studiebesök på Stadsarkivet kostnadsfria. Visningen tar 60 minuter, enligt överenskommelse.

Uppdaterad