Stadsarkivet – en webbresurs för skolan

Kan du inte komma med din klass till Stadarkivet? Här berättar vi om arkiven i filmer, presenterar spännande källor, introducerar olika sorters arkiv och tillhandahåller övningar som förhoppningsvis kan ge en rikare kunskap om såväl historia, som arkivens möjligheter. Resursen är under uppbyggnad.

Varför har vi myndighetsarkiv?

Kettil Mannerheim, arkivpedagog, berättar om poängen med att myndigheter som till exempel skola, domstol och sjukvård dokumenterar och arkiverar.

Repetera och diskutera:

1. Ange tre viktiga skäl till att myndigheter arkiverar!
2. Vilken är arkivens viktigaste funktion tycker du?
3. Vilken information tror du finns om dig i olika myndighetsarkiv?
4. Kan det finnas några nackdelar med att myndigheter dokumenterar sitt arbete och sina beslut?

 

Arkivövningar

Uppdaterad