Religionsrebeller i 1730-talets Stockholm

På 1730-talet fanns en starkt kyrkokritisk rörelse i Stockholm. Inspirerade av den pietistiska väckelsen förnekade många stockholmare behovet av präster och kyrkliga ceremonier som nödvändiga medel för att nå himmelriket. Stadens kyrkliga överstyrelse, Konsistorium, hade ett ständigt jobb med att försöka få dessa religiösa fritänkare att återvända till statsreligionen. Några av de ”irrläriga” sattes i fängelse för sin tros skull. Distansvisning.

Boka eller ställa frågor?
E-post: bokavisning.stadsarkivet@stockholm.se
Telefon: Arkivpedagog Kettil Mannerheim, tel: 08-508 28289
För skolor är studiebesök på Stadsarkivet kostnadsfria. Distansvisningen tar ca 30-40 minuter. Skicka gärna 2-3 förslag på lämpliga tider.

Uppdaterad