Judar i Stockholms historia

"Det stora judedopet" i Tyska kyrkan 1681.

Hör om judedop och lövhyddehögtider under 1600-talet, om den första judiska församlingen i slutet av 1700-talet, om antisemitism och antirasism på 1800-talet och om vägen mot religionsfrihet och jämlikare villkor för judar i Stockholm och Sverige. Distansvisning.

Boka eller ställa frågor?
E-post:bokavisning.stadsarkivet@stockholm.se 
Telefon: Arkivpedagog Kettil Mannerheim, tel: 08-508 28289
För skolor är studiebesök på Stadsarkivet kostnadsfria. Distansvisningen tar ca 30-40 minuter.

Uppdaterad