Arkivet – en medborgarresurs

Hur går det till när myndigheter som polis, domstol, socialtjänst och skolor fattar beslut om medborgarnas liv? Vilken rätt har du att granska myndigheters beslut? Och hur långt tillbaka i tiden kan man spåra människor i arkiven? Visning och samtal sker på lätt svenska. Lektionen riktar sig särskilt till SFI- (främst C-D-nivå), SAS-utbildningar samt Språkintroduktionsklasser i gymnasiet.

Vill du ställa frågor eller boka studiebesök?
För att öka möjligheterna att kunna ta emot er ser vi gärna att ni hör av er senast tre veckor innan besöket. Skriv två eller tre förslag på tider som fungerar för klassen.

E-post: bokavisning.stadsarkivet@stockholm.se
Anna-Maria Tiberg-Knutas, 08-508 28 320 

För skolor är studiebesök på Stadsarkivet gratis. Visningen tar 60 minuter, enligt överenskommelse.

Under studiebesök på Stadsarkivet för man följa med ned i magasinen!

Uppdaterad