1700-talets Stockholm

Utsikt mot Norrström 1761. Sevenbom, Johan (1721-1784). Stadsmuseet.

Vi dyker ned i spännande 1700-talshandlingar! Hör om pesten 1710, 1730-talets religionsrebeller, slaven som blev kristen och barnhusbarnens tuffa resor i slutet på seklet. Distansvisning från Stadsarkivets magasin.

Boka eller ställa frågor?
E-post: bokavisning.stadsarkivet@stockholm.se
Telefon: Arkivpedagog Kettil Mannerheim, tel: 08-508 28289
För skolor är studiebesök på Stadsarkivet kostnadsfria. Distansvisning tar ca 30-40 minuter.

Uppdaterad